× kapehan-logo Kapehan
kapehan icon

Anak: Nay, pirme lang kong sugsugon sa akong mga classmates nga anak kuno ko sa liking kawayan. Kinsa man ang akong amahan, Nay?
Inahan: Wa gayud ko kahibalo, Dong, kay puwerteng ngitngita adtong gabhiona.